Ισχυρά έσοδα και σταθερές επιδόσεις το γ΄ τρίμηνο του 2023 για τη Sobi

 BLOOMBERG/MIKAEL SJOBERG
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η Sobi Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 29%, +23% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, (CER)i, σε 5.168 εκατ. SEK (3.999) Τα έσοδα του τομέα Αιματολογίας αυξήθηκαν κατά 25% σε CER και ανήλθαν σε 3.484 εκατ. SEK (2.619), εξέλιξη που υπαγορεύτηκε από τις πωλήσεις του pacritinib ύψους 347 εκατ. SEK, από ισχυρές πωλήσεις ύψους 1.245 εκατ. SEK για το efmoroctocog alfa, από αύξηση κατά 15% σε CER για το avatrombopag και από την κυκλοφορία του pegcetacoplan που αντιστοιχεί σε 169 εκατ. SEK Τα έσοδα του τομέα Ανοσολογίας αυξήθηκαν κατά 27% σε CER και ανήλθαν σε 1.400 εκατ. SEK (1.070), εξέλιξη που υπαγορεύτηκε από την αύξηση του emapalumab κατά 112% σε CER και την καταβολή των αρχικών ποσών για τα δικαιώματα του nirsevimab ύψους 263 εκατ. SEK Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA ήταν 30%, εξαιρουμένων στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα (IAC)ii. Το EBITA ανήλθε σε 1.443 εκατ. SEK (1.241), που αντιστοιχεί σε περιθώριο 28% (31). Το EBIT ανήλθε σε 547 εκατ. SEK (699) Τα έσοδα ανά μετοχή (EPS) προ μείωσης ανήλθαν σε 0,30 SEK (1,43)iii. Τα προσαρμοσμένα EPS προ μείωσηςi ανήλθαν σε 0,54 SEK (1,43)iii. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1.058 εκατ. SEK (745) Η πλήρης κάλυψη της έκδοσης δικαιωμάτων ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και η Sobi έλαβε περίπου 6.024 εκατ. SEK προ των δαπανών έκδοσης. Οι εισπράξεις χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μέρους της αποπληρωμής του ενδιάμεσου δανείου που λήφθηκε σε σχέση με την απόκτηση της CTI BioPharma Οικονομική πρόβλεψη για το 2023 - αμετάβλητη Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε CER Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITAi αναμένεται να φτάσει λίγο παραπάνω από το 30% των εσόδων «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη της Sobi κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Τα έσοδα αυξήθηκαν για την Αιματολογία και την Ανοσολογία και το 89% αυτής της αύξησης υπαγορεύτηκε από τις νέες κυκλοφορίες των φαρμάκων μας, ειδικά στις ΗΠΑ και διεθνώς. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε αποφασιστικά το pacritinib, που προστέθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης απόκτησης της CTI BioPharma»., δήλωσε ο Guido Oelkers, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Sobi.
Τρίτη, 14/11/2023 - 15:48
— Photo: BLOOMBERG/MIKAEL SJOBERG