Νέα οδηγία από τον ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του οξέος υποσιτισμού παιδιών κάτω των πέντε ετών

PIXABAY
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προωθεί τον παγκόσμιο αγώνα κατά του οξέος υποσιτισμού σε παιδιά κάτω των 5 ετών με την παρουσίαση της νέας κατευθυντήριας γραμμής για την πρόληψη και τη διαχείριση της σπατάλης και του διατροφικού οιδήματος (οξύς υποσιτισμός). Το ορόσημο αυτό αποτελεί μια κρίσιμη απάντηση στο επίμονο παγκόσμιο πρόβλημα του οξέος υποσιτισμού, το οποίο πλήττει εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. Το 2015, ο κόσμος δεσμεύτηκε να επιτύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), συμπεριλαμβανομένου του φιλόδοξου στόχου της εξάλειψης του υποσιτισμού σε όλες του τις μορφές έως το 2030. Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις αυτές, το ποσοστό των παιδιών με οξύ υποσιτισμό έχει παραμείνει σε ανησυχητικό επίπεδο, επηρεάζοντας περίπου 45 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως το 2022. Το 2022, περίπου 7,3 εκατομμύρια παιδιά έλαβαν θεραπεία για σοβαρό οξύ υποσιτισμό (SAM). Παρόλο που η κάλυψη της θεραπείας έχει αυξηθεί, τα παιδιά με SAM σε πολλές από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην πλήρη αναγκαία φροντίδα για την ανάρρωσή τους. Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης (GAP) για τη σπατάλη των παιδιών αναγνώρισε την ανάγκη για επικαιροποιημένη κανονιστική καθοδήγηση για την υποστήριξη των κυβερνήσεων στην πρόληψη και τη διαχείριση του οξέος υποσιτισμού. Ο ΠΟΥ ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα για δράση και ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή που παρέχει τεκμηριωμένες συστάσεις και δηλώσεις ορθής πρακτικής και θα ακολουθήσουν οδηγίες και εργαλεία για την εφαρμογή. «Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή συμβάλλει στην υποστήριξη των χωρών για την πρόληψη και τη διαχείριση του οξέος υποσιτισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχεια της φροντίδας για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών για τα παιδιά και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ και πρόσθεσε «ζητάμε μεγαλύτερη ενσωμάτωση των υπηρεσιών διατροφής στα συστήματα υγείας και την ενίσχυση αυτών των συστημάτων υγείας. Πρόκειται για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου ζητήματος του οξέος υποσιτισμού των παιδιών από ποτέ άλλοτε». Πρόκειται για την πρώτη κατευθυντήρια γραμμή του ΠΟΥ που εστιάζει τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση του οξέος υποσιτισμού και υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της επένδυσης και στις δύο αυτές πτυχές για να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος στη μείωση του επιπολασμού και των αρνητικών επιπτώσεων του οξέος υποσιτισμού στα παιδιά και τις οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο. Οι βασικές συστάσεις της κατευθυντήριας γραμμής επικεντρώνονται στα εξής: Προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί και φροντίδα των μητέρων και των βρεφών τους ως αλληλοεξαρτώμενο ζεύγος, Ο μητρικός θηλασμός και η πρόσβαση σε οικιακές δίαιτες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά αποτελούν κρίσιμο στοιχείο τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης- και Οι κοινοτικοί λειτουργοί υγείας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή τεκμηριωμένης φροντίδας για τα παιδιά με οξύ υποσιτισμό. Ο ΠΟΥ συνεργάζεται στενά με τη UNICEF και τους άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ που συνεργάζονται στο GAP για την ανάπτυξη ρεαλιστικών επιχειρησιακών οδηγιών που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους διαχειριστές προγραμμάτων και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να εφαρμόσουν την κατευθυντήρια γραμμή. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες και προγραμματιστές μέσω της σύγκλησης μιας επίσημης τεχνικής συμβουλευτικής ομάδας UNICEF-WHO, η οποία θα φέρει επίσης ακαδημαϊκούς και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη και την ιεράρχηση ενός ερευνητικού προγράμματος. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη περιφερειακά και εθνικά εργαστήρια και προγραμματίζονται άλλες δραστηριότητες για την ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΟΥ μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τους εταίρους υλοποίησης στην προσαρμογή αυτής της παγκόσμιας καθοδήγησης στο συγκεκριμένο πλαίσιο για ουσιαστική εφαρμογή και αντίκτυπο.
Δευτέρα, 20/11/2023 - 19:08
— Photo: PIXABAY