Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020

Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ στη δημόσια υγεία

150 0

Στη σύσταση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας προχωράει το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Τάξη στο χώρο των ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων φαίνεται πως θέλει να βάλει συνολικά η κυβέρνηση. Μετά την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Μελών ΜΚΟ, το Υπουργείο Υγείας δημιορυγεί Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο αντίστοιχου τμήματος.

Έτσι, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου, που έθεσε το Υπουργείο Υγείας σε δημόσια διαβούλευση για τις επόμενες δύο εβδομάδες, προσδιορίζεται η σύσταση ενός Τμήματος Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής. 

Το εν λόγω τμήμα ειναι αρμόδιο για το συντονισμό και την υποστήριξη ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, επιμελείται τον καθορισμό της διαδικασίας συμμετοχής, τον έλεγχο τήρησης των όρων υλοποίησης επιμέρους δράσεων και τη συστηματική συλλογή στοιχείων, που αφορούν στις δράσεις δημόσιας υγείας, με στόχο την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και τον αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ακόμη στις αρμοδιότητες του είναι η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δημόσιας Υγείας, την παρακολούθηση των στόχων που έχουν τεθεί και την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας. Τέλος το Τμήμα αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει και να τηρεί ειδικό μητρώο ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων. 

Το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων 

Στο μητρώο αυτό, λοιπόν, θα εγγράφονται όλες οι ελληνικές και διεθνείς εθελοντικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ εν γένει, οι οποίες πληρούν τους ελάχιστους αναγκαίους όρους συμμετοχής στην υλοποίηση δράσεων της δημόσιας υγείας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. 

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις και κάθε αντίστοιχη οργάνωση ελληνική ή διεθνής, που δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε καμία δράση του Εθνικού Σχεδίου. 

Υπουργική απόφαση θα ορίσει τις λεπτομέρειες σύστασης του Μητρώου.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη της Πρόληψης, της Προαγωγής και της Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Τίθεται σε διαβούλευση για δύο εβδομάδες, έως την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, στις 3 το μεσημέρι.

«Η πρόληψη είναι ανώτερη της θεραπείας και σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι η συστηματική αντιμετώπιση των βλαπτικών παραγόντων για την υγεία και η ανάδειξη ενός νέου, σύγχρονου υγιούς τρόπου ζωής», σημειώνει η Αριστοτέλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Newsroom