Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020

Αναποτελεσματικές οι μειώσεις τιμών στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης

120 0

Τα 4 δισ.ευρώ άγγιξε πέρυσι η αγορά φαρμάκου στα ιδιωτικά φαρμακεία. Όπως προκύπτει όμως από τα στοιχεία, οι πολιτικές ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης που περιορίζονται στη μέθοδο των ανακοστολογήσεων και των μειώσεων τιμών παραμένουν σε αδιέξοδο.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της εταιρίας μελετών IQVIA για λογαριασμό του ΣΦΕΕ, από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόσθηκαν για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται, θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια εξοικονόμηση που αναμενόταν να φθάνει τα 40,2 εκατ. ευρώ το 2019. Αλλά, στην πράξη καταγράφεται τα αποτελέσματα ων μειώσεων των τιμών «εκμηδενίστηκαν» από αύξηση των πωλήσεων κατά κατά 59,4 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης του όγκου και κατά 122 εκατ. ευρώ λόγω της αλλαγής του μίγματος των θεραπευτικών σχημάτων ή αλλιώς την υποκατάσταση.

Εν τω μεταξύ, το 2019 η αγορά φαρμάκου στα ιδιωτικά φαρμακεία έκλεισε με ρυθμό ανόδου της τάξης του 4,7% σε αξία και 1,8% σε όγκο. Ειδικότερα, διαμορφώθηκε στα 3,96 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε απόλυτες τιμές της τάξης των 180 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 δισ. ευρώ το 2018.

Συγκεκριμένα, μείωση -6,7% κατέγραψαν τα πρωτότυπα φάρμακα με προστασία πατέντας (on patent) από πλευράς όγκου και -4,5% από πλευράς αξίας ενώ τα γενόσημα κατέγραψαν αύξηση 4,2% στον όγκο και 8,6% σε αξίες. Τα πρωτότυπα εκτός πατέντας (off patent) αυξήθηκαν κατά 8,3% σε αξία και παρέμειναν, λίγο πολύ, σταθερά σε όγκο.

Αναλογικά, λοιπόν, τα on και off patent φάρμακα απορρόφησαν περίπου 60% της αγοράς σε αξίες (31,3% με on patent και 29% off patent) και τα γενόσημα το 21,3% της αγοράς. Από πλευράς όγκου, τα πρωτότυπα με προστασία πατέντας σκευάσματα διαμορφώθηκαν στο 9,1% της αγοράς, τα εκτός πατέντας πρωτότυπα το 36,8% και τα γενόσημα το 32,6%.

Από τα 3,96 δισ. ευρώ τα 3,58 δισ. ευρώ αφορούν σε φάρμακα που αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό σύστημα και μόλις 0,38 δισ. ευρώ αφορούν φάρμακα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Newsroom