Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Όλες οι προκηρύξεις για 467 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

10225 0

467 νέες έκτακτες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού δημοσιεύθηκαν στην Διαύγεια με 6 προκηρύξεις. Δείτε αναλυτικά όλα τα έγγραφα.

40 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην Θεσσαλία

Τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά σαράντα (40) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Γιάννουλη Λάρισας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων

Η προκήρυξη εδώ

9 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας

Την σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά τεέσσερα (4) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας το οποίο εδρεύει στο Καρπενήσι, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κοροναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020. Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής, θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων.

Η προκήρυξη εδώ

38 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα Ιωάννινα

Τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά τριάντα οκτώ (38) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1 ,για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020.

Η προκήρυξη εδώ

291 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Αθηνών

Η προκήρυξη εδώ

73 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά εβδομήντα τριών (73) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΚΜ από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού COVID19.

Η προκήρυξη εδώ

16 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην ΠΕ Στερεάς Ελλάδας

Στην σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δεκαέξι (16) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το οποίο εδρεύει στη Λαμία, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση
και διάδοση του κοροναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020.

Η προκήρυξη εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Newsroom